En annen verden
Bilder fra dagbruddet til Hellviksplitt AS som ligger på Hegrestad, nord for Egersund i Rogaland. Her utvinnes det anortositt. Verdens nest største forekomst av ilmenittmalm er knyttet til anortositt i Egersundsfeltet, og Titania AS har storstilt drift i et dagbrudd på Hauge sør for Egersund. Både i Rogaland og i Gudvangen i Sogn og Fjordane er store partier av bergarten omdannet til hvit anorotsitt. Denne har vært utnyttet i keramisk industri så vel som matvareindustrien, men volummessig dominerer pukk av hvit anortositt som tilslagsmateriale i lyse veidekker og betong. Finknust hvit anortositt brukes i tillegg som fyllstoff og som bestanddel i steinull.