Trehusbyen Stavanger
Stavanger har rundt 8000 trehus i sentrum og de sentrumsnære bydelene. Det er utarbeidet egne retningslinjer for vedlikehold av bygningsmassen. Mange av områdene er i tillegg regulert til spesialområde som av historisk, antikvarisk eller kulturell verdi skal bevares.